Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Stadswandelingen met Gids

1. Definities

a. Bedrijf: City Tours Zierikzee, gevestigd te Nieuwerkerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80002242.

b. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een stadswandeling met gids boekt bij het Bedrijf.

c. Gids: De persoon die de stadswandeling begeleidt en voorziet van informatie.

2. Boeking en Bevestiging

a. Door een stadswandeling te boeken, gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

b. Boekingen kunnen online, telefonisch of persoonlijk worden gemaakt. De boeking is definitief na ontvangst van de betaling.

c. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om boekingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

d. Na ontvangst van de betaling stuurt het Bedrijf een bevestiging naar de Klant met de details van de stadswandeling.

3. Betaling en Tarieven

a. De tarieven voor stadswandelingen tot en met 25 personen zijn te vinden op de website van het Bedrijf. Vanaf 26 en meer personen kunnen de tarieven worden opgevraagd via het (LINK) contactformulier

b. Betaling dient voorafgaand aan de stadswandeling te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

c. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor de boeking te annuleren.

4. Annulering en Restitutie

a. Annulering door de Klant dient schriftelijk te gebeuren.

b. Bij annulering door de Klant gelden de volgende restitutievoorwaarden:
– Bij zeer slechte weersvoorspellingen kan de tour tot 2 dagen van te voren worden geannuleerd.
– Als de definitieve bevestiging met de factuur naar de klant is verzonden kan een tour niet meer geannuleerd worden; wel kan altijd overleg plaatsvinden.

c. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een wandeling te annuleren of te wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden. In dat geval wordt een alternatieve datum voorgesteld of ontvangt de Klant een volledige restitutie.

d. Indien de Klant te laat is
– Zal bij de standaardtour maximaal 5 minuten worden gewacht.
– Zal bij de privé tour maximaal 15 minuten worden gewacht tenzij anders is overeengekomen met de gids.

5. Aansprakelijkheid

a. Deelname aan de stadswandeling is op eigen risico van de Klant.

b. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de Klant.

c. De Klant is verantwoordelijk voor het naleven van de instructies en aanwijzingen van de Gids tijdens de stadswandeling.

6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de website van het Bedrijf.

Door het boeken van een stadswandeling gaat de Klant akkoord met de geldende Algemene Voorwaarden op het moment van boeking.

Zierikzee wandeling

Direct een tour boeken?

Wil je het échte Zierikzee ontdekken? Onze gidsen vertellen je alles wat je wilt weten!